Plastic Surgery CK CLINIC จากนี้ไปความงามจะไม่ใช่เรื่องของใครบางคนอีกต่อไป......

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง

ตารางราคาค่ารักษาในคอร์สโปรแกรมต่างๆ
ราคา
1. เสริมจมูก
18,000 - 25,000.-
2. ตัดปีกจมูก
18,000 - 25,000.-
3. ทำตา 2 ชั้น / ตัดหนังตาตก
18,000 - 25,000.-
4. ทำริมฝีปากกระจับเริ่มต้นข้างละ
18,000 - 25,000.-
5. ทำริมฝีปากบาง บน-ล่าง (HOT)
18,000 - 25,000.-
6. เสริมคางราคารวมซิลิโคน
18,000 - 25,000.-
-->